واحد تعمیرات
LCD S6 Edge
قیمت: 1,200,000 تومان
بدون گارانتی: 1,000,000 تومان
باتری s6 edge
قیمت: 180,000 تومان
بدون گارانتی: 120,000 تومان