واحد تعمیرات
LCD s6
قیمت: 1,200,000 تومان
بدون گارانتی: 1,000,000 تومان