واحد تعمیرات
اسپیکر آیفون X
قیمت: 55,000 تومان
بدون گارانتی: 30,000 تومان
ویبراتورX
قیمت: 45,000 تومان
بدون گارانتی: 25,000 تومان
درب پشت آیفون X
قیمت: 45,000 تومان
بدون گارانتی: 33,000 تومان
lcd iphone X
قیمت: 3,000,000 تومان
بدون گارانتی: 2,300,000 تومان