واحد تعمیرات
باتری 6splus
قیمت: 90,000 تومان
بدون گارانتی: 50,000 تومان
LCD 6s Plus
قیمت: 210,000 تومان
بدون گارانتی: 170,000 تومان
کابل6s plus
قیمت: 50,000 تومان
بدون گارانتی: 23,000 تومان