واحد تعمیرات
LCD iphone 5s copy
قیمت: 125,000 تومان
بدون گارانتی: 99,000 تومان
باتری 5S
قیمت: 45,000 تومان
بدون گارانتی: 28,000 تومان