واحد تعمیرات
LCD J7
قیمت: 700,000 تومان
بدون گارانتی: 480,000 تومان