واحد تعمیرات
LCD iphone5 copy
قیمت: 75,000 تومان
بدون گارانتی: 60,000 تومان
باتری 5
قیمت: 45,000 تومان
بدون گارانتی: 28,000 تومان